Oog voor Gezondheid

Oog voor gezondheid (OvG) faciliteert de certificering van HBO optometristen. Deze certificering bestaat uit vijf verplichte basiscursussen: glaucoom, cataract, het rode oog, diabetes en macula degeneratie. Deze vijf onderdelen worden getoetst middels online examens die alle optometristen moeten behalen om aan de certificering te voldoen. Dit herhaalt zich jaarlijks. De inhoud van de scholing en examens staan onder toezicht van zes oogartsen. Zij bepalen de norm en zien toe op de prestaties van de optometristen. OvG zorgt ervoor dat men in het kwaliteitsregister wordt ingeschreven of blijft door de benodigde studiepunten bij te schrijven. Er zijn ook nog aanvullende cursussen die niet verplicht zijn. De OvG optometrist is minimaal in het bezit van een funduscamera, contact tonometer en een spleetlamp.