FON Functionele Oogzorg

Binoculair zien is het kijken met twee ogen. Wanneer dit op de juiste manier ontwikkeld is en er optimaal stereo (diepte) te zien is, noemen we dit stereopsis. Om dit stereo zien te bereiken moeten beide ogen exact tegelijk naar hetzelfde punt kijken zodat de zogenaamde corresponderende netvliescellen van het rechter- en linkeroog tegelijk belicht worden. Wanneer hierin ook maar een kleine afwijking zit spreken we van fixatie disparatie.

Fixatie disparatie
Wanneer er sprake is van fixatie disparatie, kijken beide ogen niet tegelijk naar hetzelfde punt en is het stereo zien verminderd. Toch is er nog geen sprake van dubbelzien, doordat het visuele systeem de mogelijkheid heeft om, tot op zekere hoogte, de beelden van beide ogen tot één geheel te smelten. Het gebied waarbinnen dit nog net lukt heet het Panum-gebied.

Asthenope klachten
Doordat het visuele systeem moeite en inspanning moet leveren om de beelden van beide ogen tot één geheel te smelten kan dit leiden tot asthenope klachten. Dit kunnen klachten zijn als:
-       Hoofdpijn
-       Branderige ogen
-       Moeite met lang lezen of andere activiteiten die dichtbij plaatsvinden
-       Moeite met snelle bewegingen
-       Minder goed zien tijdens schemering
-       Nek- en rugklachten
-       Verkrampte spieren in het schoudergebied
-       Licht gevoeligheid
-       Moeite met afstanden inschatten
-       Algemene vermoeidheidsverschijnselen

MKH Pola-test methode
De grootte van de fixatie kan alleen gemeten worden met de MKH pola-testmethode (meting en correctie volgens prof. Haase). Tijdens deze testmethode wordt er door middel van polarisering nauwkeurig gemeten hoe elk oog afzonderlijk werkt en hoe beide ogen samenwerken om op één punt te fixeren. Het recept dat daaruit voortvloeit is een combinatie van: sferische, torische en prismatische glazen. Na acht weken wordt een controle onderzoek verricht en wordt er gekeken of het aantal klachten is afgenomen.

Fixatie disparatie en dyslexie
Bij veel dyslectische mensen is er ook sprake van fixatie disparatie. Door de fixatie te verbeteren wordt het zien van een tekst gemakkelijker waardoor er minder fouten worden gemaakt. Hierdoor raakt de lezer minder vermoeid. Het probleem van beeldverwerking in de hersenen blijft bestaan, maar op termijn verbetert het leesvermogen.